TERA TE REBERA

TERA TE REBERA

E kakoauaki ngkai iaon Kiribati bwa e rikirake mwaitin te aoraki ae te Rebera ao a mwaiti aika a mauku ke n toara rabwataia man te aoraki aio. N taai aikekei ao bon akea katokan te aoraki aio ma n te ririki 1880 ao e a reke kaa tokan te aoraki aio ao maikanne are ea wakii naki naba aron te tutuo ao te bainnaoraki nakoia nake e reke irouia te aoraki aio. Te rebera bon aorakin te kun ao teia n namaakin, iroun te aomata ao e reke man manin te  rebera ae te (MYCOBACTERIUM LEPRAE)

Read more: TERA TE REBERA

TE TIOKA (DIABETES MELLITUS)

Tera te aoraki ae te tioka?

Rietatan te tioka (glucose) n te raara are e riki man aki taun ke aki nakoraoin ana mwakuri te intirin (insulin) n te rabwata.

Iraua mwaitin te tioka ae raoiroi ke taneiai iai te rabwata (normal blood glucose)?
4.2 mmol/L nakon 6.1 mmol/L.

Kanikinaean te aoraki ae te tioka:

  • Te kimiimim
  • Te kitakataka (bwatakataka)
  • Te kibakibaki

Read more: TE TIOKA (DIABETES MELLITUS)